Om oss

Therese Skoglund er født og oppvokst i Vik, ei bygd ved fjorden i Saltdal kommune. Hun er utdannet flymekaniker, og har tidligere jobbet i Widerøe og på flyfag i Bodø. Nå jobber hun på Leselysthuset på Rognan.

Therese Skoglund

Inge er født i Oslo (!), men oppvokst i Bodø. Med alle sin besteforeldre i Saltdal ble likevel en betydelig del av oppveksten tilbringt i dalen. Inge har jobbet to somre på en annen gård i Saltdal og har fullført landbruksskole og femårig høyere utdanning i naturforvaltning. Han jobber som nasjonalparkforvalter for Midtre Nordland nasjonalparkstyre, […]

Inge Sollund Ingvaldsen

Ludvik ble født 30. januar 2017. De to første ukene bodde han i Vik, mens vi forberedte huset på Sandbakken til innflytting. Ludvik er en rolig og nøktern gutt, som fint kan ta til takke med litt rolige kosestunder. Han er glad i dyr og elsker å være ute!

Ludvik Skoglund Ingvaldsen

Jenny kom ut i en fart 25. april 2019. Hun skulle vise seg å være av stikk motsatt type enn Ludvik. Jenny er høyt og lavt, og har stort sett turboen innkoblet hele tiden. Jenny har ikke tålmodighet til å sitte i ro, med mindre noen har en mobiltelefon med et fyldig bildebibliotek. Jenny er […]

Jenny Skoglund Ingvaldsen

 Om gården Sandbakken:

Sandbakken ligger 355 moh i Evenesdal i Saltdal kommune. Gården ligger nord for Polarsirkelen og kan regnes som en arktisk gård. Den ligger også forholdsvis langt mot øst og preges av typisk innlandsklima, varme tørre somre og kalde vintre. Ofte går temperaturen under -30°C. På grunn av den høye beliggenheten blir det sent sommer og tidlig vinter. Saltdal ligger også i nedbørsskyggen til Svartisen, noe som resulterer ekstra tørt klima, så også i Evenesdal.

Den første bosetninga i Evenesdal var delt på to gårder: Nord- og Sørgården, med Evenesdalelva som grense. Etterhvert som folketallet steg ble disse delt inn i mindre bruksenheter.

Sandbakken ble fradelt fra Nordgården til Inges tippoldefar Andor Eriksen og hans kone Petrine Pedersdtr i 1896 . Prisen var 21 øre. Det nye bruket var på 1305 mål, hvor 700 mål var lauvskog og 305 mål ble regnet som jordbruksland. På dette tidspunkt bodde det 61 innbyggere i Evenesdal, og ti år etter fikk Evenesdal egen skole. Andor var smed og murer, men jobbet som malmkjører i gruvene i Sulis. Petrine  døde allerede som 26 åring. Andor ble etterlatt med to barn, Emma (Inges oldemor) og Pauline som begge skulle vokse opp og bosette seg på gården. Emma og Pauline flyttet begge en periode til Russånes, hvor de ble gift før de flyttet tilbake til Evenesdal. Emma giftet seg med Johan Ingvaldsen, mens Pauline giftet seg med Julius Karlsen som døde i ung alder etter at han ble alvorlig skadet i en snøskredulykke.

Emma og Johan fikk åtte barn, blant annet Øystein Ingvaldsen Inges farfar, og det ble etterhvert folksomt på gården. Andor bygde i 1936 nytt våningshus og ny fjøs. Det er oppgitt i gamle matrikkeldata at huset var 8,25 x 7,5 x 4m og fjøsen var 20 x 7,5 m noe som var forholdsvis stort på den tiden. Inge var selv med å reiv det gamle våningshuset på midten av 90-tallet, og Andors gamle smibelg står i trappeoppgangen til Inges foreldre.

I 1939 hadde familien en hest, seks kyr, åtte sauer og seks geiter, og eide en slåmaskin.

Kilde: Saltdal gård og slekt bind III

Molte

Molte er en blandingshund mellom irsk setter og flatcoated retriever. Hun ble født 6. mars 2021 og kom til oss 1. mai. Molte er i en utforskende fase hvor alt skal smakes og luktes på. Teksten oppdateres når vi får blitt bedre kjent og vi ser mer av hvem hun er! 🙂

Molte med tyggeknute

Inka & Ronja

Vi hadde to hunder da vi flyttet til Sandbakken. Bretonen Inka og dalmatineren Ronja. De fikk fire års pensjonisttilværelse på «landet». To energiske hunder som begge kunne være høyt og lavt, men der Ronja passet på at flokken ikke var for langt unna, stakk Inka seg bort på egne jaktturer. Fra å kunne gå løs i hagen i Mosjøen og Ås, til å måtte stå i band da fristelsene ble for store rundt stuedøra.