Om oss

Therese Skoglund er født og oppvokst i Vik, ei bygd ved fjorden i Saltdal kommune. Hun er utdannet flymekaniker, og har tidligere jobbet i Widerøe. Jobber nå som lærer på Bodø videregående skole.

Therese Skoglund

Inge er født i Oslo (!), men oppvokst i Bodø. Med alle sin besteforeldre i Saltdal ble likevel en betydigelig del av oppveksten tilbringt i dalen. Inge har jobbet to somre på en annen gård i Saltdal og har fullført landbruksskole og femårig høyere utdanning i naturforvaltning. Han jobber som nasjonalparkforvalter for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Inge Ingvaldsen

 Om gården Sandbakken:

Sandbakken ligger 355 moh i Evenesdal i Saltdal kommune. Gården ligger nord for Polarsirkelen og kan regnes som en arktisk gård. Den ligger også forholdsvis langt mot øst og preges av typisk innlandsklima, varme tørre somre og kalde vintre. Ofte går temperaturen under -30°C. På grunn av den høye beliggenheten blir det sent sommer og tidlig vinter. Saltdal ligger også i nedbørsskyggen til Svartisen, noe som resulterer ekstra tørt klima, så også i Evenesdal.

Den første bosetninga i Evenesdal var delt på to gårder: Nord- og Sørgården, med Evenesdalelva som grense. Etterhvert som folketallet steg ble disse delt inn i mindre bruksenheter.

Sandbakken ble fradelt fra Nordgården til Inges tippoldefar Andor Eriksen og hans kone Petrine Pedersdtr i 1896 . Prisen var 21 øre. Det nye bruket var på 1305 mål, hvor 700 mål var lauvskog og 305 mål ble regnet som jordbruksland. På dette tidspunkt bodde det 61 innbyggere i Evenesdal, og ti år etter fikk Evenesdal egen skole. Andor var smed og murer, men jobbet som malmkjører i gruvene i Sulis. Petrine  døde allerede som 26 åring. Andor ble etterlatt med to barn, Emma (Inges oldemor) og Pauline som begge skulle vokse opp og bosette seg på gården. Emma og Pauline flyttet begge en periode til Russånes, hvor de ble gift før de flyttet tilbake til Evenesdal. Emma giftet seg med Johan Ingvaldsen, mens Pauline giftet seg med Julius Karlsen som døde i ung alder etter at han ble alvorlig skadet i en snøskredulykke.

Emma og Johan fikk åtte barn, blant annet Øystein Ingvaldsen Inges farfar, og det ble etterhvert folksomt på gården. Andor bygde i 1936 nytt våningshus og ny fjøs. Det er oppgitt i gamle matrikkeldata at huset var 8,25 x 7,5 x 4m og fjøsen var 20 x 7,5 m noe som var forholdsvis stort på den tiden. Inge var selv med å reiv det gamle våningshuset på midten av 90-tallet, og Andors gamle smibelg står i trappeoppgangen til Inges foreldre.

I 1939 hadde familien en hest, seks kyr, åtte sauer og seks geiter, og eide en slåmaskin.

Kilde: Saltdal gård og slekt bind III

 

Inka & Ronja

Vi har to hunder. Bretonen Inka og dalmatineren Ronja. De er begge åtte år gamle. To energiske hunder som begge kan være høyt og lavt. Hører de ei ringeklokke er det full fart og hæla i taket. Bli ikke skremt når disse overfaller dere i døra, begge er snille som dagen er lang.